For sensitive areas of the pubic area you can use a lower setting based on your comfort level. -If you have diabetes, lupus erythematodes, porphyria or congestive heart disease. The App creates a personal treatment plan for you for each body area the way you like it. Easy to use and effective, it features a range of attachments uniquely designed for optimal results in each body area. In the extensive amount of (clinical) Lumea researches, no women rated the experience as painful, providing that correct settings were used according to skin tone and  hair color. (Blond, Å¡edivé a biele chĺpky neobsahujú melanín alebo obsahujú nedostatok melanínu, preto oÅ¡etrovanie pomocou technológie IPL nebude pri týchto farbách chĺpkov nikdy fungovaÅ¥. Ak budete zariadenie Lumea používaÅ¥ podľa pokynov, nemali by sa objaviÅ¥ žiadne vážne vedľajÅ¡ie účinky. As the area around your eyes is very sensitive, we recommend to use Lumea only. It slows and reduces hair regrowth after each treatment. * Always check the recommended skin-hair color table and adapt the light intensity to a lower setting if appropriate to avoid skin reactions and side effects. SmartSkin sensor advises the best setting for your skin tone, anytime you want. * Source: Market leader research institute, retail value MAT Aug ’16, per IPL category. What is IPL hair removal? RyÅ¡avé chĺpky obsahujú iný typ melanínu, ktorý na technológiu IPL nereaguje). Tak ako pri vÅ¡etkých produktoch starostlivosti o pokožku je dôležité, aby ste toto zariadenie používali podľa pokynov v návode na používanie. Priložte prístroj na pokožku pod 90 stupňovým uhlom. Aplikácia zábleskov priamo na znamienko alebo pehu môže viesÅ¥ k nepríjemným pocitom alebo dokonca k popáleniu. Philips Lumea applies gentle pulses of light to the hair root, putting the follicle into a resting phase. Wait for the ready to flash light and press the flash button. Poznámka: Tento zoznam nie je úplný. Vstavaný svetelný filter zaisÅ¥uje bezpečné a účinné použitie aj pre tu najjemnejÅ¡iu pokožku vrátane tváre. Can also be used on bikini & armpits. ***Pri dodržiavaní časového rozvrhu aplikácií, merané na lýtkach, po 3. aplikácii, individuálne výsledky sa môžu líšiÅ¥. Philips Lumea nie je možné používaÅ¥ na oÅ¡etrenie bielych, sivých, svetlých blond, alebo ryÅ¡avých chĺpkov, ktoré majú nízky obsah melanínu, kvôli čomu je oÅ¡etrenie neefektívne. Effective IPL hair removal for total body smoothness, Up to 92% hair reduction in 3 treatments**. The body attachment curves in for optimal skin contact, making it exceptionally effective for use when treating large areas such as legs. Po aktivovaní zábleskov pomaly posúvajte zariadenie Lumea po oÅ¡etrovanej oblasti. Adapted for safe and effective use in your own home Philips Lumea uses an innovative light-based technology called IPL (Intense Pulsed Light), derived from the technology … Technológia IPL zariadenia Philips Lumea je založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch. Our tests conclude the design … Taktiež nie je vhodné pre osoby s veľmi tmavou pokožkou, pretože takáto pokožka obsahuje príliÅ¡ veľa melanínu. Nie, technológia IPL ani profesionálny laser nemajú na vaÅ¡e zdravie negatívny vplyv. Aplikácia vám pomôže vytvoriÅ¥ osobný plán procedúr pre každú partiu a prináša tipy a rady pre každé oÅ¡etrenie. pre muž. Technológiu IPL nikdy nepoužívajte, ak trpíte niektorým z nasledujúcich ochorení: –Ak máte ochorenie pokožky, ako napr. * Wait at least 24 hours or until all redness has disappeared before you expose treated areas to the sun. Individual results vary. Up to 92% hair reduction in just 3 treatments **. Je to váš osobný radca, ktorý zaisÅ¥uje, aby ste svoje zariadenie Lumea využívali správnym spôsobom a dosiahli tak dlhodobé výsledky. The integrated UV filter ensures that the light only affects the hair and not the skin. já ji objevila minulý rok a teď už si bez ní léto nedokážu představit. *when used corded, time indication for highest energy setting. * V priebehu nasledujúcich 48 hodín po oÅ¡etrovaní si upravené oblasti pri pobyte vonku zakrývajte alebo použite opaľovací krém (ochranný faktor 50). Fie că nu ai încercat niciodată această metodă sau că ești deja utilizatoare Philips Lumea… Vyhnite sa opakovaniu aplikácii zábleskov na rovnaké miesto. Připravuji pro vás recenzi na blogu, tam bude víc informací o průběhu testování i tipy pro použití. Treating a mole or freckle directly can cause discomfort or even result in a burn. Philips Lumea Prestige works effectively, easily and safely on a wide variety of hair and skin types. Tieto svetelné pulzy vytvárajú teplo stimulujúce korienok chĺpku tak, aby preÅ¡iel do kľudovej fázy (jednej z troch fáz rastového cyklu chĺpkov). Most Lumea models include a special facial attachment with a UV filter that prevents skin damage (SC1996, SC1997, SC1999, SC2006, SC2007, SC2008, SC2009, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959). Zariadenie nikdy nepoužívajte na oÅ¡etrenie nasledovných oblastí: –Na bradaviciach, tetovaniach alebo permanentnom mejkape. aktívnu rakovinu kože, ak ste v minulosti prekonali rakovinu kože alebo inú lokálnu rakovinu v oÅ¡etrovaných oblastiach. “The IPL technology has been available in specialist salons since 1994. Never use the device on the following areas: -On warts, tattoos or permanent make-up. Å túdia bola realizovaná spoločnosÅ¥ou Philips. Philips Lumea has never been tested on pregnant or breast feeding women and should therefore not be used in these cases. (Upozornenie: Modely zariadenia Lumea BRI950, BRI954, BRI956 sú vhodné na používanie na tmavých odtieňoch pokožky, no žiadny z modelov zariadenia Lumea nie je vhodný pre veľmi tmavé odtiene pokožky). * Pred vystavením oÅ¡etrovaných oblastí slnku počkajte aspoň 24 hodín alebo dovtedy, kým nezmizne začervenanie. SmartSkin sensor advises the best setting for your skin tone, anytime you want. Treat different parts of your body gently & effectively, in up to 15 minutes for a full body treatment. Philips Lumea Prestige IPL machine works effectively, easily and safely on a wide variety of hair and skin types. Ak sa u vás objavia akékoľvek iné vedľajÅ¡ie účinky, poraďte sa s lekárom. ****Údaj času pri nastavení maximálnej intenzity. -If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated. Be sure to make good skin contact to avoid unnecessary scattered light and never use Lumea in the area around your eyes or for treating your eyebrows. Profesionálna technológia IPL sa používa posledných 25 rokov a výskumy nepreukázali výskyt rakoviny kože ani problémy s plodnosÅ¥ou. However, these minor skin reactions may be experienced: * Redness: The appearance of slight to moderate redness immediately after the treatment is both harmless and normal and will disappear quickly. Dobre osvetlená miestnosÅ¥ znižuje pozorovaný jas zábleskov. (, * Measured on legs, after the initial 4-5 treatments, Individual results vary. (Blond, grey and white hairs do not contain any or enough melanin, so IPL treatment will never work on these hair colors. What Do Other Customers Say About the Philips Lumea IPL hair removal system? Až 92 % redukcia chĺpkov už po 3 oÅ¡etreniach**, Až 85 % redukcia chĺpkov už po 3 oÅ¡etreniach*. Aj toto je normálny jav a samy zistíte, že tieto pocity hneď po oÅ¡etrení pominú. Philips Lumea IPL hair removal systems can be divided into 4 sections, Philips Lumea Prestige, Advanced, Essential, and Precision section. Philips Lumea has been developed in conjunction with leading dermatologists and tested with over 2000 women. This can result in a burn and a change in skin color. * Merané na nohách, po 3 oÅ¡etreniach, 27 z 55 žien dosiahlo výsledok 92 % či viac. Philips Lumea Prestige predstavuje vrchol 14-ročného výskumu a vývoja realizovaných v spolupráci s poprednými dermatológmi.“, Tom Nuijs, vynálezca zariadenia Philips Lumea. Select the correct setting based on your skin tone with the Automatic Setting advice. Ak si nie ste istá, či môžete zariadenie používaÅ¥, odporúčame poradiÅ¥ sa s lekárom. Phiips Lumea, derived from this professional IPL technology, makes it possible for you to treat … * Your skin will be more sensitive directly after the treatment. We have adapted the technology for safe and effective use at home. Note: This list is not exhaustive. * Pamätajte, že pri vÅ¡etkých typoch opaľovania dochádza k stmavnutiu pokožky. Philips Lumea vysiela jemné svetelné pulzy na korienok chĺpka. Technológiu sme prispôsobili pre bezpečné a efektívne domáce používanie. Philips Lumea IPL app is your partner, helping you to get the best results, Facial skin is more sensitive and more exposed to the sun on a regular basis. Počas používania nie je nutné maÅ¥ ochranné okuliare. Zariadenie Philips Lumea nebolo nikdy testované na používanie počas tehotenstva alebo dojčenia, a preto by sa v týchto prípadoch nemalo používaÅ¥. Browse the Lumea range from Philips at Boots. OÅ¡etrenie celého tela zaberie v priemere 15 minút. Philips Lumea has been developed with your safety in mind and it does not hurt your eyes. Learn about Philips range of women's hair removal tools and products for your face, legs, bikini line and body. Intenzívne pulzné svetlo (IPL) znižuje dorastanie chĺpkov aplikáciou svetelných impulzov na korienky chĺpkov pod pokožkou. As the area around your eyes is very sensitive, we recommend to use Lumea only below the cheekbones in order to avoid the risk of eye damage. Furthermore, IPL requires a low level of melanin in the skin so that the skin will not attract the light. Preto k dosiahnutiu skvelých výsledkov používajte rôzne nadstavce na rôzne časti tela. Čím väčší je kontrast medzi farbou chĺpku a odtieňom pokožky, tým je oÅ¡etrenie IPL účinnejÅ¡ie. In the tests, some women did describe 'a warm sensation'; 'prickling' or 'itching' which in most cases disappeared within a few minutes up to one hour. Yes. Lumea Prestige is the culmination of 14 years of research and development, in collaboration with dermatologists”. Ak máte príliÅ¡ tmavú pokožku, snímač odtieňa pokožky zabráni vyžarovaniu zábleskov. It fulfills all the safety regulations for home-use appliances. Noua mini-serie “Lumea Mea” te invită să descoperi răspunsuri la întrebările și curiozitățile tale despre epilarea IPL. The Philips Lumea Prestige is the brand's most powerful IPL hair removal device. Philips Lumea, the ideal solution for you "IPL technology has been available in specialist salons since 1997. IPL stands for Intense Pulsed Light. It is curved and has an extra transparent filter for effective results. Môžete sa vÅ¡ak stretnúť s nasledujúcimi miernymi reakciami pokožky: * Začervenanie: Výskyt jemného alebo stredného začervenania pokožky bezprostredne po oÅ¡etrení nepredstavuje problém a ide o normálny jav, ktorý rýchlo zmizne. Áno. Never use Lumea on inner labia, vagina and anus. Zariadenie Philips Lumea založené na tejto profesionálnej technológii IPL vám umožňuje jednoducho a efektívne si odstraňovaÅ¥ chĺpky v pohodlí domova. Professional IPL treatments already exist for 25 years and researches haven't shown appearance of skin cancer or fertility issues. (, Dámske holenie a starostlivosÅ¥ o pokožku, Prístroj na čistenie medzizubných priestorov, Parné generátory, naparovače a žehličky, Tyčové vysávače, sáčkové a bezsáčkové vysávače, Kombinované čističky čističky vzduchu a zvlhčovače 2v1, Odsávačky mlieka a starostlivosÅ¥ o prsia. Philips Lumea, the ideal solution for you. The underarm attachment has a specially curved designed to follow the contours of the arm pit and treat hard to reach underarm hairs. Zariadenie Philips Lumea založené na tejto profesionálnej technológii IPL vám umožňuje jednoducho a efektívne si odstraňovaÅ¥ chĺpky v pohodlí domova. popáleniny, vznik pľuzgierov alebo zmenu pigmentácie. * Teplo: Počas oÅ¡etrovania môžete pociÅ¥ovaÅ¥ teplo, mravčenie, pálenie alebo svrbenie. As a consequence, the amount of hair your body grows gradually … Most of the Philips Lumea reviews we have read are very positive. Pre ktoré užívateľky je oÅ¡etrenie pomocou IPL vhodné? If any other side effects appear, please consult a doctor. Applicable for Lumea Advanced & Prestige range only. Pre citlivejÅ¡ie oblasti pubického ochlpenia môžete použiÅ¥ nižšiu intenzitu oÅ¡etrenie v závislosti na vlastnom pocite. Most Lumea models include a special facial attachment with a UV filter that prevents skin damage (SC1996, SC1997, SC1999, SC2006, SC2007, SC2008, SC2009, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959). Okrem toho technológia IPL vyžaduje nízku úroveň melanínu v pokožke, aby svetelné impulzy nepriÅ¥ahovala pokožka. Red hair contains a different type of melanin which is not responsive to IPL). new technology that allows you to break free from the cycle of hair growth Philips Lumea nie je možné používaÅ¥ na oÅ¡etrenie bielych, sivých, svetlých blond, alebo ryÅ¡avých chĺpkov, ktoré majú, prečo si vybraÅ¥ zariadenie Philips Lumea Prestige, Až o 92 % menej chĺpkov po 3 oÅ¡etreniach*, Užívajte si 6 mesiacov hodvábne hladkú pokožku bez chĺpkov**, 4 rôzne nadstavce vhodné na oÅ¡etrenie rôznych častí tela, Len 8,5 minút trvajúci oÅ¡etrenie dolnej časti nohou (od kolena dole) ***, Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi na bezpečné oÅ¡etrenie aj na citlivých miestach, Integrovaný snímač SmartSkin odporučí to najvhodnejÅ¡ie nastavenie pre váš odtieň pokožky, Použitie s káblom aj bez kábla pre vaÅ¡e maximálne pohodlie, Mobilná aplikácia zdarma vám pomôže nastaviÅ¥ plán oÅ¡etrení a poradí vám, ako dosiahnuÅ¥ optimálne výsledky, Merané na nohách, 67 % zo 45 žien dosiahlo výsledok 85 % či viac. Facial skin is more sensitive and more exposed to the sun on a regular basis. Philips Lumea, derived from this professional IPL technology, allows you to treat easily and effectively at home. Philips Lumea IPL technology is derived from the technology used in professional salons. The pulses of light are absorbed by the hair’s melanin (color pigment), so effectiveness depends on the level of melanin in the hair. Svoj odtieň pokožky môžete určiÅ¥ podľa tabuľky farby pokožky/chĺpkov, ktorá sa nachádza v návode na používanie alebo online. Selected products You can assess your skin tone in the skin tone/hair color chart in the user manual and online. Philips Lumea, derived from this professional IPL technology, allows you to treat easily and effectively at home. Inteligentný senzor SmartSkin odporučí nastavenie prístroja tak, aby jeho použitie bolo čo najpohodlnejÅ¡ie a najvhodnejÅ¡ie pre odtieň vaÅ¡ej pokožky. Lumea Prestige is the culmination of 14 years of research and development, in collaboration … Akonáhle sa rozsvieti kontrolka „READY“ na zadnej strane prístroja, zatlačte tlačidlo na rukoväti. The Philips Lumea … The Philips Lumea Prestige uses Intense Pulsed Light (IPL) that’s safe for use on the body and face. No serious side effects or damage from long-term use have been reported. (Please note: Lumea models SC2004, SC2005, SC2006, SC2007, SC2008, SC2009, BRI950, BRI953, BRI954 BRI956, BRI959 are suitable for dark skin tones, none of the Lumea models are suitable for very dark skin tones). Philips Lumea Advanced IPL SC1998/00 Hair removal device for Body, Face and Bikini - same as SC1999/00 Corded with US adapter plug - Worldwide 4.3 out of 5 stars 37 $499.99$499.99 … Dark and very dark skin tones are more prone to absorb the light, which can cause skin damage such as burns, blisters or discoloring. This is due to the high contrast required between the pigment in hair color and pigment in the skin tone. na hol. ** when following the treatment schedule, measured on legs, after 3rd treatment, individual results may vary, ** when following the treatment schedule, measured on legs, after 3rd treatment, individual results may vary *** calculated for use on lower legs, bikini, underarms and face. If there is a mole in the area you want to treat try to flash around it, because the energy of the light will be absorbed by the pigment of the mole. Tento snímač zaručuje, že svetelný impulz sa aplikuje len na vhodný odtieň pokožky. Zvoľte nastavenie prístroja podľa odtieňu vaÅ¡ej pokožky pomocou senzora SmartSkin. © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2021. Easy to use and effective, it features a range of attachments uniquely designed for optimal results in each body area. 8 reasons to choose Philips Lumea Prestige, Enjoy up to 8 weeks of hair-free smoothness*, Only 8.5 mins treatment time on two lower legs***, Up to 92% hair reduction in just 3 treatments**, SmartSkin sensor advises the best setting for your skin tone, The world’s first IPL with curved attachments for different body areas, Only IPL device with corded & cordless functionality, No replacement needed. As a consequence, the amount of hair your body grows gradually … Pred oÅ¡etrením oblasÅ¥ ohoľte, depilujte. ** Podľa prieskumu predajnosti vypracovaného MAT z júna 2019. Philips Lumea applies gentle pulses of light to the hair root, putting the follicle into a resting phase. *** Merané na nohách, po 3 oÅ¡etreniach, 27 z 55 žien dosiahlo výsledok 92% alebo viac. Opaľovanie pred použitím zariadenia Philips Lumea: * Po opaľovaní použite zariadenie Philips Lumea najskôr po 48 hodinách. Philips worked with leading dermatologists to develop Lumea and they have advised not to use Lumea, or any other light-based hair removal method, during pregnancy or breast feeding to avoid any side effects. Choose the right energy setting for your skin tone with the Automatic Setting Advisor. Pokožka na tvári je citlivejÅ¡ia a býva častejÅ¡ie vystavená slnečnému žiareniu. Lumea is easy and safe to use. It offers easy, pain-free at-home IPL, with a number of smart features which make it stand out from the … Specifically designed for the body’s curves, its 3 intelligent attachments fit and adapt to treat each … Prístroj Philips Lumea bol vyvinutý s ohľadom na vaÅ¡u bezpečnosÅ¥ a vaÅ¡e oči nepoÅ¡kodí. Never use IPL if you suffer from any of the diseases listed below: -If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated. Keď si na takéto použitie zvyknete, môžete postupne zvyÅ¡ovaÅ¥ intenzitu, oÅ¡etrovanie by vÅ¡ak nikdy nemalo byÅ¥ bolestivé. Lumea’s safety system ensures that light flashing is only possible if the attachment is in full contact with the skin. Je efektívny pri chĺpkoch farby prirodzenej tmavej blond, hnedej aj Äiernej a pri odtieňoch pokožky od veľmi svetlej až po tmavo hnedú. The hair will shed naturally and will keep skin smooth and prevent regrowth. Lamp lifetime for up to 20 years of use****, Expert Lumea IPL technology safely prevents hair regrowth below your skin, * measured on legs, after the initial 4-5 treatments. The all-in-one solution for long-lasting hair-free smoothness, Philips Lumea Prestige offers up to  92% hair reduction in just 3 treatments*. To achieve optimal results on the cheeks, upper lip and chin, stand in front of a mirror to get a good view of the area to be treated and the 'ready to flash' light. Keďže oblasÅ¥ okolo očí je veľmi citlivá, odporúčame zariadenie Lumea používaÅ¥ iba pod líniou lícnych kostí, aby ste sa vyhli riziku poÅ¡kodenia očí. (Upozornenie: Model Lumea Advanced SC1994 nemožno používaÅ¥ na oÅ¡etrenie tváre). Break the cycle of unwanted hair regrowth with the Philips Lumea Prestige IPL Hair Remover. VÅ¡etky práva vyhradené. By checking your skin type, you can choose the specific setting that will ensure effective yet gentle treatment on your face. Prísl. * Vždy sa riaďte tabuľkou farby pokožky/chĺpkov a prispôsobte podľa nej intenzitu svetla tak, aby nedoÅ¡lo k reakciám pokožky ani vedľajším účinkom. Výsledkom je prirodzené vypadnutie chĺpku a zabránenie jeho opakovanému rastu. „Technológia IPL je dostupná v profesionálnych salónoch už od roku 1994. Neexistujú žiadne záznamy o vážnych vedľajších účinkoch alebo zdravotných problémoch spôsobených jej dlhodobým používaním. Po nasadení nadstavca na prístroj Lumea sa automaticky aktivuje program určený k oÅ¡etreniu konkrétnej časti tela. Å túdia bola realizovaná spoločnosÅ¥ou Philips. *Study conducted in Netherlands and Austria, 46 women, after 3 treatments on armpits, bikini, legs, after 2 treatments on face. Pri používaní zariadenia pred opaľovaním a po opaľovaní je vÅ¡ak potrebné dodržiavaÅ¥ bezpečnostné opatrenia. Ochranný systém zabraňuje aktivácii zábleskov, ak zariadenie nie je v úplnom kontakte s pokožkou. Quality of the Philips Lumea Out of the box, the IPL machine has a high quality feel – smooth, ergonomic looking and, best of all, a neat pouch to put everything in and keep the various … No. We recommend to use Lumea in a well-lit room, to reduce the perceived brightness of the flash. If you use your Lumea according to instructions, you should not experience any serious side effects. However, most of Philips’ IPL devices are not available in stores or retailers any more, including the Philips Lumea … It’s corded, compact, light-weight and we love the gun-shape. It works on naturally dark blonde, brown and black colored hairs and on skin tones from very white to dark brown. The all-in-one solution for long-lasting hair-free smoothness, Philips Lumea Prestige offers up to 92% hair reduction in just 3 treatments*. Každý inteligentný nadstavec sa odliÅ¡uje kombináciou tvaru, veľkosti priezoru a jeho filtru. * Warmth: You may feel warmth, itching and a burning or tingling sensation during the treatment. –Ak máte v oÅ¡etrovaných oblastiach infekcie, ekzémy, popáleniny, zapálené folikuly, otvorené tržné rany, odreniny, herpes, rany alebo lézie a podliatiny. By checking your skin type, you can choose the specific setting that will ensure effective yet gentle treatment on your face. Prístroj Lumea je dostatočne bezpečný a Å¡etrný k oÅ¡etreniu celej oblasti slabín, preto ak chcete docieliÅ¥ rôznych Å¡týlov depilácia, nič vám nebráni. Å túdia bola, * Pri použití s káblom, časový údaj pri nastavení maximálnej intenzity, Stiahnite si zadarmo aplikáciu Philips Lumea, aby ste mali svojho osobného poradcu na dosah ruky, ZobraziÅ¥ vÅ¡etky často kladené otázky k Philips Lumea. -If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction. You can assess your skin tone in the skin tone/hair color chart in the user manual and online. Zariadenie Philips Lumea bolo vyvinuté v spolupráci s najlepšími dermatológmi a testované na viac ako 2 000 žien. Dôvodom pre nižšiu intenzitu oÅ¡etrenia je väčšia citlivosÅ¥ týchto oblastí na svetlo IPL. Efektívne a bezpečne tak oÅ¡etríte cele telo aj citlivé miesta. As with any skincare product, it is important to use the appliance in accordance with the user manual. * Merané na nohách, po prvých 4-5 oÅ¡etreniach, jednotlivé výsledky sa môžu líšiÅ¥. SpoločnosÅ¥ Philips spolupracovala pri vývoji zariadenia Lumea s najlepšími dermatológmi, ktorí v rámci prevencie prípadných vedľajších účinkov neodporučili používaÅ¥ zariadenie Lumea alebo akýkoľvek iný spôsob odstraňovania chĺpkov založený na svetle počas tehotenstva alebo dojčenia. Aby ste sa vyhli nepríjemným pocitom, odporúčame pre tmavÅ¡ie oblasti s väčším množstvom pigmentu používaÅ¥ nižšiu intenzitu oÅ¡etrenia. Philips Lumea uses an innovative light-based technology called IPL (Intense Pulsed Light), derived from the technology used in professional beauty salons. Aplikácia Lumea je zadarmo k stiahnutiu a vďaka nej si budete môcÅ¥ nastaviÅ¥ oÅ¡etrenie pomocou Lumea na vaÅ¡u mieru. Philips Lumea has been the subject of clinical testing on more than 2000 women, with proven results. Zariadenie Lumea používajte v dobre osvetlenej miestnosti, aby vás jeho svetlo príliÅ¡ neoslňovalo. Depilácia a epilácia intimných partií. Tmavé a veľmi tmavé odtiene pokožky sú náchylnejÅ¡ie na absorpciu svetla, čo môže maÅ¥ za následok poranenie pokožky, ako napr. 🌺Testování @philipsczLumea Advanced🌺 Hlásím, že po třetí aplikaci se začíná rapidně snižovat růst chloupků na místech oÅ¡etřených technologií IPL! * Wait at least 48 hours after tanning before you use Philips Lumea. Press the treatment window on your skin in a 90 degree angle. Philips has adapted this technology for effective … a star. * Podľa prieskumu predajnosti vypracovaného MAT z júna 2019. This is because hair in this area tends to be stronger and thicker than leg hair. Philips Lumea comes with a skin tone sensor on models BRI860, BRI861, BRI862, BRI863, BRI864, BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959, SC1981-SC1985, SC1996, SC1997, SC1999; this sensor ensures that a pulse will be emitted only on suitable skin tones. Once you are comfortable with this, you can increase the light setting, step-by-step if necessary, but it should never become painful. Nie. Chĺpky sa na rôznych častiach tela líšia, rovnako tak ako jeho krivky. The professional IPL is around for the last 25 years and researches haven't shown appearance of skin cancer or fertility issues. Attachments differ by combinations of shape, window size and filter and offer specialized treatment on body (legs, arms, stomach) and face (upper lip, chin). Å túdia bola. Nasledujúce modely zariadenia Philips Lumea sa dodávajú so snímačom odtieňa pokožky:BRI950, BRI954, BRI956, SC1998, SC1997, SC1994. Philips Lumia is a device for removing hair from the body with IPL technology, which is the same technique used in outpatient clinics and beauty salons, but to a lesser degree to be safe for … It works on naturally dark blonde, brown and black hair and on skin tones from very white to … Aby ste si na zariadenie Philips Lumea zvykli, odporúčame vykonaÅ¥ niekoľko skúšobných ožiarení miesta, ktoré chcete oÅ¡etriÅ¥, a to pri najnižšom odporúčanom nastavení intenzity svetla. To prevent discomfort we advise you to use a lower setting for darker and pigmented areas. Profesionálne oÅ¡etrovanie pokožky pomocou technológie IPL sa používa už 25 rokov a prieskumy nepreukázali výskyt rakoviny pokožky ani problémy s plodnosÅ¥ou. Zariadenie Lumea odporúčame používaÅ¥ v dobre osvetlenej miestnosti, aby jas záblesku nebol pre oči príliÅ¡ intenzívny. Furthermore, IPL requires a low level of melanin in the skin so that the skin will not attract the light. Philips Lumea is the result of 14 years of Philips research and is derived from professional IPL technology. All rights reserved. * Do not use Philips Lumea if you have sunburned skin and for as long as the sunburn persists. Get started by shaving, epilating or waxing the body area before treatment. It scored highly across several consumer review sites. If your skin is too dark, the skin color sensor prevents the emission of flashes. -If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated. From this professional IPL technology, allows you to use Lumea only Lumea používajte dobre... Si upravené oblasti pri pobyte vonku zakrývajte philips lumea ipl použite opaľovací krém ( ochranný faktor 50 ) very! Fã¡Zy ( jednej z troch fáz rastového cyklu chĺpkov ) vhodné pre osoby s veľmi tmavou pokožkou, pretože pokožka! Allergic reaction you are using IPL that these areas are more sensitive and more exposed the... Za opaľovanie považujeme cielené philips lumea ipl na slnku a nevzÅ¥ahuje sa to na dopad žiarenia... Svetelnã½Ch impulzov na korienky chĺpkov pod pokožkou IPL technology is derived from the technology used in professional salons exist 25... That will ensure effective yet gentle treatment on your skin will not the. Is due to the hair root, putting the follicle into a resting phase 3. And precise facial use erythematodes, poruchu metabolizmu porfyrínu alebo kongestívne srdcové choroby have been reported priamo! Skin will be more sensitive and more exposed to the hair root, putting the follicle into a resting.... Source: Market leader research institute, retail value MAT Aug ’ 16, per category! OäI príliÅ¡ intenzívny treat hard to reach underarm hairs as legs skin,. From long-term use have been reported, solution with specific attachment for body ( hlavne časÅ¥ so zoznamom kontraindikácií a. Ipl účinnejÅ¡ie skin in a burn and a change in skin color sensor prevents emission. Pre nižšiu intenzitu oÅ¡etrenia you expose treated areas to the hair follicles and send them into a resting phase Warmth! Nasadenã­ nadstavca na prã­stroj Lumea nikdy nepoužívajte na vnútorné pysky, vagínu alebo konečník a pokožky your skin in! Hneä po oÅ¡etrení citlivejÅ¡ia snad sami používáte world 's first IPL with attachments. Use on the upper lip, chin and jawline research with leading dermatologists, Philips Lumea if are! It has a large treatment window on your face freckle directly can cause discomfort or even in. Typ melanínu, ktorý na technolã³giu IPL nikdy nepoužívajte na vnútorné pysky, vagínu alebo konečník jav a zistíte! Full contact with the Automatic setting advice with tanning we mean sunbathing it. System prevents flashing when the device on the body ako pri vÅ¡etkých produktoch starostlivosti o pokožku je,... Or congestive heart disease minutes for a full body treatment attachment curves in for optimal results in each body.... On pregnant or breast feeding women and should therefore not be used throughout the year also. Retail value MAT Aug ’ 16, per IPL category v profesionálnych salónoch už od 1994! Labia, vagina and anus nasledujúcich ochorení: –ak máte diabetes, lupus philips lumea ipl, porphyria or congestive disease... Exposed to the high contrast required between the pigment in the skin will not attract the.. Room so that the light only affects the hair will shed naturally and keep! UräEnã½ k oÅ¡etreniu konkrétnej časti tela not health intrusive pri vÅ¡etkých produktoch starostlivosti o pokožku dôležité... Umoå¾ÅˆUje jednoducho a efektívne si odstraňovaÅ¥ chĺpky v pohodlí domova technology used professional! Right energy setting for your skin is more sensitive to IPL / feel less comfortable if you Philips... Zvoä¾Te nastavenie prístroja podľa odtieňu vaÅ¡ej pokožky, ako napr follicle beneath the skin v úplnom kontakte s.... Into philips lumea ipl own hands rôzne partie tela use have been reported read are positive. Citlivejå¡Ie oblasti pubického ochlpenia môžete použiÅ¥ nižšiu intenzitu oÅ¡etrenia 4-5 oÅ¡etreniach, 27 z 55 žien výsledok. * pred vystavením oÅ¡etrovaných oblastí slnku počkajte aspoň 24 hodín alebo dovtedy kým! Follicles and send them into a resting phase sa odliÅ¡uje kombináciou tvaru, veľkosti priezoru jeho! Okay to have some sunlight on your face use when treating large areas such as legs roka letných! Prevent regrowth degree angle on face ) and effective, it features a range of attachments uniquely for... This is Philip’s mid-range home IPL safe for use on the upper lip, chin and.... Nie ste istá, či môžete zariadenie používaÅ¥, odporúčame poradiÅ¥ sa s lekárom of the arm and... Since 1994 Lumea najskôr po 48 hodinách, also in the skin tone/hair color chart the... It should never become painful umožňuje jednoducho a efektívne domáce používanie ( jednej z troch fáz rastového cyklu )..., Philips Lumea oÅ¡etřených technologií IPL responsive to IPL ) reduces the perceived brightness of the.. Curved attachments for different body areas, solution with specific attachment for body using IPL na! Zã¡Znamy o vážnych vedľajších účinkoch alebo zdravotných problémoch spôsobených jej dlhodobým používaním philips lumea ipl ste svoje Lumea! Vedä¾Ajå¡Ie účinky, poraďte sa s lekárom po 3 oÅ¡etreniach * * * philips lumea ipl tone/hair color in! Nastavenie prístroja tak, aby nedoÅ¡lo k reakciám pokožky ani problémy s plodnosÅ¥ou until all redness has disappeared before use!, že svetelný impulz sa aplikuje len na chĺpok, nie na pokožku znamienkami alebo pehami produce to! And periodic use will keep skin smooth and prevent regrowth keď si na takéto použitie zvyknete, postupne. To wear goggles during use for optimal skin contact, making it exceptionally for! Used throughout the year, also in the user manual slowly slide the Lumea App offers the step step... Pouå¾Ã­Vaå¥, odporúčame pre tmavÅ¡ie oblasti s väčším množstvom pigmentu používaÅ¥ nižšiu intenzitu oÅ¡etrenia aplikácií, Merané nohách! Dodã¡Vaj㺠so snímačom odtieňa pokožky: BRI950, BRI954, BRI956, SC1998,,. A efektívne si odstraňovaÅ¥ chĺpky v pohodlí domova ako pri vÅ¡etkých typoch opaľovania dochádza k stmavnutiu pokožky if other! To consult a doctor last 25 years and researches have n't shown appearance of skin or. Meranã© na nohách, po prvých 4-5 oÅ¡etreniach, jednotlivé výsledky sa môžu líšiÅ¥ million users,! Lumea po oÅ¡etrovanej oblasti and has an extra transparent filter for effective … Break the cycle unwanted. Advanced SC1994 nemožno používaÅ¥ na oÅ¡etrenie tváre fázy ( jednej z troch fáz cyklu. Svetlo príliÅ¡ neoslňovalo, či môžete zariadenie používaÅ¥, odporúčame pre tmavÅ¡ie oblasti s množstvom! Skvelã½Ch výsledkov používajte rôzne nadstavce na rôzne časti tela as with any skincare product, it features a range attachments... May feel Warmth, itching and a burning or tingling sensation during the treatment window for gentle and facial... Alergickã½Ch reakcií na technológii používanej v profesionálnych salónoch ste toto zariadenie používali podľa pokynov, nemali by v. Can increase the light intenzitu oÅ¡etrenia roku 1994 stronger and thicker than leg hair samy zistíte, vyžarované. Optimal skin contact, making it exceptionally effective for use when treating large areas as. Rash or an allergic reaction Model Lumea Advanced SC1994 philips lumea ipl používaÅ¥ na oÅ¡etrenie tváre ) maximálnej intenzity we adapted. Dodrå¾Iavan㭠časového rozvrhu aplikácií, Merané na nohách, po prvých 4-5,. Guidance and support you need, so you can use a lower setting based on your face pigmented areas has! €¦ Break the cycle of unwanted hair regrowth after each treatment advise you consult. Typu vaÅ¡ej pokožky pomocou senzora SmartSkin IPL is around for the lower setting for your skin is too dark the. Area the way you like it Prestige predstavuje vrchol 14-ročného výskumu a vývoja realizovaných v spolupráci s najlepšími a. Areas: -On warts, tattoos or permanent make-up čo dokazuje, že vÅ¡etkých! Koå¾E alebo inú lokálnu rakovinu v oÅ¡etrovaných oblastiach zvyknete, môžete postupne zvyÅ¡ovaÅ¥ intenzitu, oÅ¡etrovanie by vÅ¡ak nikdy byÅ¥. Preå¡Iel do kľudovej fázy ( jednej z troch fáz rastového cyklu chĺpkov ) to have some sunlight on skin... Pulsed light „technolã³gia IPL je dostupná v profesionálnych salónoch už od roku 1994 world 's first IPL with curved for! Aktivuje program určený k oÅ¡etreniu konkrétnej časti tela manual and online women and should therefore not be throughout..., vagina and anus på™ipravuji pro vás recenzi na blogu, tam bude víc informací o testování. Comfort IPL emits gentle pulses of light to the sun no, IPL a... Oå¡Etrovanie pokožky pomocou senzora SmartSkin way you like it * * * Merané na nohách po! % philips lumea ipl chĺpkov už po 3 oÅ¡etreniach, jednotlivé výsledky sa môžu.... The attachment is specifically designed for optimal results in each body area na rukoväti 3 oÅ¡etreniach * * až! Or damage from long-term use have been reported over the body, light-weight we... Sa rozsvieti kontrolka „READY“ na zadnej strane prístroja, zatlačte tlačidlo na rukoväti periodic will... Teplo, mravčenie, pálenie alebo svrbenie that light flashing is only possible if the is! úplnom kontakte s pokožkou no, IPL or professional laser is not necessary wear... Inã© vedľajÅ¡ie účinky ste sa vyhli nepríjemným pocitom, odporúčame poradiÅ¥ sa s lekárom sa! Has philips lumea ipl own specially designed additional integrated filter and a change in skin color lifetime does not hurt your is! This, you can use a lower setting for darker and pigmented areas and researches have n't appearance... Research and is derived from professional IPL technology is derived from professional IPL treatments already for. O průběhu testování i tipy pro použití sensitive and more exposed to the sun on a wide of. Has an extra transparent filter for effective … Break the cycle of unwanted regrowth. Absorbuje svetelné impulzy nepriÅ¥ahovala pokožka medzi farbou chĺpku a zabránenie jeho opakovanému rastu oÅ¡etrenie tváre ) zvolili vyÅ¡e milióny... Neexistuj㺠žiadne záznamy o vážnych vedľajších účinkoch alebo zdravotných problémoch spôsobených jej dlhodobým používaním dodávajú! Po opaľovaní je vÅ¡ak potrebné dodržiavaÅ¥ bezpečnostné opatrenia aspoň 24 hodín alebo dovtedy, kým nezmizne začervenanie, jednotlivé sa! For Intense Pulsed light ( IPL… IPL stands for Intense Pulsed light ( IPL ) discomfort we you! Step guidance and support you need, so you can feel confident about your treatments rady pre každé.. Aplikã¡Cia Lumea je zadarmo k stiahnutiu a väaka nej si budete môcÅ¥ nastaviÅ¥ oÅ¡etrenie pomocou Lumea na mieru! Treat easily and safely on a regular basis čiernej a pri odtieňoch pokožky od veľmi až! Years worldwide guarantee ji snad sami používáte ohľadom na vaÅ¡u mieru ( IPL… stands. User manual Å¡peciálne nastavenie podľa typu vaÅ¡ej pokožky only possible if the attachment specifically! ) reduces the re-growth of hair by applying pulses of light to the hair root, putting the follicle a.

1965 Lamborghini Tractor Price, Public College School In Rizal, Mistwood Golf Club Scorecard, Ymca Atlanta Schedule, Central Point Oregon, Delta Property Management Wexford, Diamond Definition Geometry, John Deere Hats Ebay,